Please select your page

Salgs- og leveringsbetingelser

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra MT-VVS ApS. Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem køber og MT-VVS ApS.

Dokumentation og vejledning

Dersom der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, følger disse med leverancen fra MT-VVS ApS. Ønsker du yderligere oplysning eller rådgivning fra vor side, er denne af vejledende art.

Levering

Levering af varer fra MT-VVS ApS anses for sket, når kunden har fået varen udleveret. Alle bestillinger, såfremt vi ikke selv medbringer det, sendes med PostDanmark eller fragtmand.

Risikoen for varerne

Risikoen for varer bestilt i vor Webshop overgår til køber når fortrydelsesretten efter 14 dage fra modtagelsen er udløbet. Er varen blevet beskadiget eller forringet, efter at køberen har fået den i hænde, bevarer han sin fortrydelsesret, hvis beskadigelsen eller forringelsen ikke skyldes uagtsomhed eller manglende omsorg fra hans side. Husk at gemme original emballage, da varen ved evt. reklamation eller skader skal returneres i original emballage.

Reklamation

Eventuelle fejl eller mangler ved produkter/varer fra MT-VVS ApS skal påberåbes inden 2 måneder efter at du har opdaget fejlen. Det er din pligt at angive, og på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig. Dersom du opdager en fej, skal du rette henvendelse til MT-VVS ApS. Du kan som udgangspunkt kun klage over fejl, der viser sig senest 2 år efter du har fået varen leveret. For varer med begrænset holdbarhed er din klagemulighed afgrænset af den holdbarhedsperiode, MT-VVS ApS har stillet dig i udsigt. Du kan som forbruger vælge om varen skal repareres eller byttes. Undtagelsen til denne hovedregel er, hvis ombygning er umulig eller vil medføre uforholdsmæssige store omkostninger for MT-VVS ApS. Du skal selv afholde udgifter til demontering samt montering igen af den defekte vare.

Ansvar

MT-VVS ApS er alene erstatningsansvarlig for produktansvar, som kan støttes på ufravigelige lovbestemmelser og fraskriver sig således ethvert yderligere ansvar, der ikke kan støttes herpå.
Med mindre andet udtrykkeligt fremgår af ufravigelige lovbestemmelser, hæfter MT-VVS ApS ikke for tingsskade, der forårsages af defekter ved leverede produkter og enkeltdele heri, der ikke kan henføres til grov uagtsomhed hos MT-VVS ApS.
Erstatningsansvar som følge af mangler, der måtte påhvile MT-VVS ApS, omfatter alene kundens direkte tab, men ikke afledte tab og følgeskader. Ansvaret er beløbsmæssigt begrænset til de leverede produkters fakturapris.

Tvist

Enhver tvist, der udspringer af køb hos MT-VVS ApS, skal anlægges ved Retten i Aalborg under anvendelse af dansk ret.

Fortrydelsesret

MT-VVS ApS yder 14 dages fortrydelsesret, gældende fra den dag du modtager varen. Fortryder du købet, skal MT-VVS ApS underrettes herom senest 14 dage efter den dag, du fik varen i hænde. Du har pligt til at returnere varen i væsentlig samme stand og mængde, som den er modtaget. Dette er også gældende for den emballage og de infoskilte, der er på varen. Du skal selv afholde de omkostninger, der er forbundet med at returnere varen. Du kan fortryde et køb ved enten at nægte at modtage varen, ved at overdrage varen til postvæsenet eller ved at returnere varen på den angivne adresse. Såfremt varen bliver beskadiget i fragten fra dig til MT-VVS ApS, krediteres varen ikke. Specialfremstillede varer tages ikke retur!

Pris og betaling

Vi afgiver gerne et skriftligt tilbud. Såfremt der ikke er aftalt andet, opkræves regning på timebasis i henhold til forbrugte timer og varer. Du vil efter arbejdets udførelse modtage en faktura på beløbet med en betalingsfrist på 8 dage netto. Ved overskridelse af betalingsdatoen pålægges et gebyr på 2% pr. påbegyndt måned. Såfremt vi ikke har din mailadresse pålægges du et gebyr på 25 kr. for forsendelse af faktura. Ved større opgaver fremsendes á conto opkrævninger i henhold til det aftalte ved tilbudsgivning.

Forbehold

I tilbud tages der forbehold for prisstigninger, trykfejl, afgiftsændringer, udsolgte og udgåede varer samt force majeure.

Datasikkerhed

Kundeoplysninger videregives eller videresælges ikke til tredjemand, og vi registrerer ikke følsomme oplysninger.

Login

Please login using your credentials recived by email when you register.


Glemt din adgangskode? |  Glemt dit brugernavn?

×